Fietsverhuur / Bike rental

Verhuur

Fietsen te huur met versnellingen (wij verhuren geen e-bikes)

Kosten

 • € 10,00 per dag en € 50,- Borg contant (per fiets)
 • € 50,00 Per week en € 50,- Borg contant (per fiets)

Het weektarief geldt alleen indien vóór de verhuur kenbaar is gemaakt dat de fiets voor een week of langer wordt gehuurd.

Voorwaarden

 • Een geldig legitimatie bewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) is verplicht. (geen kopiëen )
 • Fietsen kunnen gehuurd worden per kalenderdag en per week.
 • Als kalenderdag geldt het tijdstip van huren tot eind dezelfde dag.
 • Als week geldt een tijdsduur van 7 kalenderdagen.
 • De huurfiets mag uitsluitend door één persoon bereden worden.
 • Bij vermissing van het fietssleuteltje dient € 10,00 vervangingskosten betaald te worden.
 • De borg wordt alleen teruggeven bij inlevering van de fiets in de staat waarin de fiets werd verhuurd. Reparatiebedragen dienen door de huurder te worden betaald.
 • Bij diefstal wordt de borg niet geretourneerd. Aangifte kan worden voorgelegd.

Rentals

Bikes for rent with gears

Costs

 • € 10 ,00 for one day and € 50,- Cash Deposit (one bike)
 • € 50,00 for one week and € 50,- Cash Deposit (one bike)

The weekly rate only applies if before the lease it has been made known that the bike will be rented for one week or longer.

Conditions

 • A valid identification (passport or identity card) is mandatory. (No copies)
 • Bikes can be rented by the day and/or by the week
 • day rent the time of hiring until the end of the same day
 • If the bike key is lost the € 10,00 replacement cost is to be paid.
 • The deposit will only be returned when returning the bike in the condition that the bike was rented. Repair amounts are to be paid by the tenant.
 • For theft, the security deposit will not be returned, police report may be provided.

 

Wij zijn te vinden tegenover spoor 1 (einde taxistandplaats) van Den Haag Centraal station.